Abdoo Badhaasootiin Gaarinis, fafeenis rakkoofi dararamnis, gaddaaf gammachuunis jalqabaafi dhuma qabu. Akka Oromootti waqtii fi bara qaba. Barri Gadaa malee, Gadaan Luba (miseensa) malee,lubni Hayyuu malee,hayyuun Bokkuu male, Bokkuun ulfinaaf safuu malee, Safuun seera malee, seerri tumaa malee,tumaan caffee malee, caaffeen yaa’ii malee,Yaa’in jaarsa (maanguddoo) malee, jaarsi Waaqa malee hin jiraatan. Akka Oromoon dur tumetti…

Maalan jira, Caccabseetu Na Nyaate Jira.

                                    Caalaa Haahiluu Miira an qooddadhee irra deddeebi’ee caqasee quufuu dadhabe kanan siniif qooduu fedhe. Haacaaluu Hundeessaa jidduu kana sirba qeenxee ”MAALAN JIRA ” jedhu dhaggeeffattootaafi dinqisifattoota isaa erga bilisaan badhaasee,animmoo caqaseen quufuu dadhabe,akka ” gowwaan waan qabate hin gadhiisu.” sana ta’een irra deddeebi’ee dhaggeeffachaa jira. Sirbichi garuu nadha nabassee na geggeessurra, ittuu haarawaa deeme,…

Maalan Jira?

“Laal Galoo too Gullaalleen kan Tufaa Laal Galoo too Gaara Abbichuuti turii Laal Galoo too Galaan Finfinnee dhaa….. seeee Laal Silaa akka jaalalaa wal irraa hin fagaannuu Laal Galoo too Jarati nu fageessee ………………………………………………………………….2x.. Diiganii gaara sanaa, Gaara diigamuu hin mallee, Nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin mallee. ……………………………………………………………………. Soorettii haadha sooree, irbaanni-rra-buusa…

Waraanni Bilisummaa Oromoo Waraana Itoophiyaa Haleele

(Oromedia, 2 Waxabajjii 2015) Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa keessa sossohu haleellaa humna Waraana Itoophiyaa irratti fudhateen 12 ajjeesee, 10 immoo madeessuu beeksise. Ajajaan WBO Zoonii Kibbaa Ob Goollicha Dheengee Gaaffii fi Deebii Raadiyoo Sagalee Oromoo waliin godheen akka mirkaneessetti WBO Zoonii Kibbaa Caamsaa 28, 2015tti ganama magaalaa Moyyaalee ganda 02 keessatti kan argamu mooraa…

Boordiin Filannoo Itti Baha Filannoo Kan duraa Ibse

(Oromedia, 28 Caamsaa 2015) Boordiin Filannoo Itoophiyaa qaphxii Filannoo Waliigalaa  kan yeroo  beeksise. Boordichi akka ibsetti, gabaasa haga ammaatti argate irraa  Naannoo Tigraayii qaphxiiwwan teessoo isa qaqqabe 31 keessaa Adda Bilisa Baasaan Uummata Tigraay teessoo 31, Naannoo Amaaraatii qaphxiiwwan teessoo 107 isa qaqqabe – teessoo 170’n Warraaqsa Dimookraasummaa Saba Amaaraa, Naannoo Oromiyaarraa qaphxiiwwan teessoo 150…

Prof. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa Eebbifame

(Oromedia, 10 Caamsaa 2015) Prof. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa barumsa isaa xumuratee eebbifame. Dhaloonnisaa Maccaa Lixaa, Oromiyaa kan taé Prof. Asafaa Tafarraa Dibaabaa, barreessa kitaabota hedduu taúun isaa beekamaa dha. Guyyaa kaleessaa yunivarsiitii Amarikaa keessa jirtu kan Biluumgiton’ jedhamtu keessatti dooktorummaasaa qabxii adda ta’e galmeessisuun eebbifameera. Qabxii hunda dursu galmeessisuusaatiinis waraqaa ragaa addaa dhang’iameera. Prof. Asaffaan…

Oromonni Melbourne waggaa 1ffaa OMN Kabajan

(Oromedia, 10 Caamsaa 2015) Hawaasti Oromoo Magaalaa Melbourne waggaa tokkoffaa hundeeffama Oromia Media Network kabajan. Hawaasti Oromoo Melbourne hedduunis sagantaa kana irratti argamuun hirmaannaa fi birmannaa isanii mul’isanii jiru. Sagantaa magaalaa Melbourne keessatti Caamsaa 9 bara 2015 keessatti gaggeeffame irratti hawaasti Oromoo magaalaa Melbourne heddumminaan hirmaatee qophicha miidhagsee jira. Sagantaa kana irratti hoji gaggeessaan OMN,…