Search

FOR BETTER OROMIA

የኢሬቻ በዓል አከባበር

ሌሊሴ ወዳጆ፣ ዳበሳ ዋቅጅራና ፈይሶ በዳሶ ስለ ኢሬቻ በዓል አከባበር ይናገራሉ።

This first part of interview will be aired tonight between 10:10pm-11:00pm AEST.

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/en/content/interview-lalisee-dhaabassa-and-fayyisoo-pt-1

Also, the second part of the interview will be aired on Monday night between 10:10pm-11:00pm AEST.

 

 

 

 

 

 

Barattooti Oromoo Gullisoo Mormii Dhageessisan

(Oromedia, Gullisoo, 27 Sadaasa 2015) Barattooti Oromoo Gullisoo miidhaa fi roorroon ummata Oromoo irraa akka dhaabbatu gaafachuuf hará Sadaasa 27 bara 2015 waaree booda mormii bahan.

Oduun Oromiyaa Lixaa Gullisoo irraa nu gfahe akka ibsutti, gaaffiin barattoota Oromoo bakka iyyuutti bifa walfakkaataan belbelaa jira.

Godina Wallaggaa Lixaa, Aanaa Gullisootti guyyaa haráa waaree booda  sa’a 2:30-2:45  keessatti hiriirri fi mormiin gaggeeffame kan miira hooáa qabu ture.

Mormii Barattooti M/b Qophaa’inaa fi Sad. 2ffaa adeemsisan kanatti kan rifate mootummaan Wayyaanee humna hidhataa guddaa barattootatti bobbaaseera.

Sababa kanaan barattooti mormii isaanii dhageessisaa jiran, otuu gara ummataatti hin dabalamiin addaan citanii jiru.

Akka gabaasaan keneya ibsetti, humni poolisii konkolaataa lamaan godina irraa ergame gaasii imimmaan nama boochisuun hiriiricha addaan bittineessaniiru.

HIriirri kun kaayyoon isaa dhiittaa fi saamicha Oromiyaa keessatti raawwatmaa jiru balaaleffachuu fi gaaffiilee mirgaa barattooti Oromoo bakka addaddaatti kaasan cina jiraachuu isanii mul’isuuf taúu odeessi nu gahe dabalee hubachiiseera.

Diddaa Barattootaa Dabballotaf Barumsa Kenne

(Oromedia, Gudar, 26 Sadaasa 2015) UUMMANNI OROMOO HIRMII(HARAAMUU) OROMIYAA GURGURTU, BARATTOOTA OROMOO AJJEESIFTUU FI MASTER PLANII Duguuginsa sanyii(genocide) nurratti mirkaneessite waliin hin jiraannuu jedhe.

Oduun nu gahe akka ibsutti, Sadaasa 25/2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa XUQUUR INCINNIItti FDG Ummatni fi Qeerroon dargaggootni Barattootni Oromoo Gaggeessaniin Bulchiinsii Aanaa XUUQUR INCINII namni maqaan isaa Dalasaa Dhimmaa fi Pooliisiin basaastuu wayyaanee taate tokko Irree uummataa fi irree dargaggoota Oromoon Tarkaanfiin ulfaataan irratti fudhatameera.

Ergamtooti kunneenis yeroo amma kana Du’aa fi Jireenya gidduutti kan argaman ta’uun ibsameera.

Yeroo amma kanatti Hospitaalli naannoo waan dadhabeef gara hospitaalota Magaalaa Finfinnee keessatti argamanitti akka fe’amee deemuun ifa ta’ee jira.

Dhaamsi kanuma waliin nu gahes, “Oromoo hirmii biyya gurgurtu, dhala kee ajjeesiftuu fi Oromiyaa dabarsitee gurgutuu waliin hin jiraatiin!”kan jedhuudha.

48 ሺህ የሚጠጋ የኩርፋጨሌ ህዝብ እርዳታ ይፈልጋል

(ኦሮሚድያ)   የምሥራቅ ኦሮሚያ ኩርፋጨሌ ወረዳ  48 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ እርዳታ ይፈልጋል

በስፍራው የተጎዘው የጋዜጠኞች ቡድን በድርቁ ዙሪያ የአካባቢውን ነዋሪዎችን እንዳነጋገረው አደጋው ከብቶቻቸውን የሚመገቡትና የሚጠጡት በማጣታቸው ምክንያት እንደሞቱባቸው ገልፀዋል::

የነዋሪው ህዝብ ብዛት ወደ 73ሺህ የሚጠጋ ሲሆን በቅርቡ በደረሰው ድርቅ አደጋ ምክንያት ወደ 48 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ እርዳታ ይፈልጋል::
በዚህም ጉዳይ ላይ የኩርፋጨሌ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ያሲን ጁነዲን የነዋሪው ከብቶች በድርቁ አደጋ እንደሞተባቸው አልሸሸጉም::

በድርቁ አዳጋ ምክንያት ወደ 48 ሺህ ህዝብ ለችግር የተጋለጠ ቢሆንም ለ32 ሺህ ህዝብ ብቻ ነው መንግስት በፍጥነት ደርሶ ድጋፍ እያደረገላቸው የሚገኘው::

በዚህ ወረዳ ከድርቁ ጎን ለጎን ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር ያለ ሲሆን እስከ አስር ኪሎ ሜትር ድረስ በእግራቸው ውሃ ለመቅዳት ይጎዛሉ:: በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከተው የምስራቅ ሃረርጌ የስራ ሃላፊዎች ችግራቸውን ተመልክተው ምላሽ እንዲሰጦቸው መልዕክታችንን እናስተላልፋለን::

ኩርፋጨሌ ከሃረር ከተማ በ57 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ወረዳ ናት::

Barattooti Oromiyaa Fincila Dhoosan!

(Oromedia, Amboo, 26 Sadaasa 2015) Barattooti Oromiyaa roorroo fi miidhaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo irraan gahaa jiru mormuun hiriira bal’aa walitti aansanii gaggeessaa jiru.

Hiriira barattootaa OromiyaaGabaasaaleen Oromiyaa Lixaa fi Oromiyaa Giddu Gala keessaa walitti qindeeffachuuf hiree arganne akka ibsanitti, torbaan darbe irraa eegalee ahaga guyyaa har’aatti mormiin karaa nagaa gaggeeffamu itti fufee jira.

Hiriirri barattoota Oromoo kun torban tokko duraa Oromiyaa Giddu Galaa magaalaa Giincii keessatti geggeessamee ture.

Hiriira kanaan kan wal qabates, barattooti hedduun bakka hin beekamnetti hidhamanii jiru.

Mootummana akka jedhutti immoo barattoota kudha afur qofaatu hidhame.

Oduun dabaltaan nu gahe akka hubachiisutti, barattoota hidhaman keessaa Dargaggoo Galataa Caalaa Baayisaa Sadaasa 21/2015 galgala keessaa sa’a 10:00 irratti magaala Ganjiitii qabamee waajira poolisii Ona Ganjiitti geeffameera. Yeroo san irraa eegalee dargaggoon kun bakka buuteen isaa dhabamuun gabaafamee jira.

Akkasumas, Obboleessi isaa Qadiidaa Caalaa Baay’isaa fi Takkaalliny Bantii Baay’isaas guyyuma sana qabamuun bakka buuteen isaanii dhabamee akka jiru maatiin isanii gabaasa keenyaaf himanii jiru.

Gaaffiin barattoota Oromoo ka Giincitti dhaiyaate lafti mana-barnootaa fuudhatamee, kaabinee aanaa sanaaf kennamuu, isteediyeemiin Giincii gurguramuu, ka magaalaa Giincii cina jiru – bosonni Cillimoo namoota dhuunfaatti gurguramee muramuu jalqabuu mormuudhaan ta’uun beekameera.

Gaaffiin barattoota Oromoo kun mootummaa biratti fudhatama hin arganne. Mootummaan akka jedhutti, gaaffiin barattootaa kun gaaffii haqaa fi qajeelaa otuu hin taane,  “gaaffii humni biraa duubaan hoofuudha.”

Hiriirri mormii kun yeroo ammaa kanas babaláchaa jira.  Kibxata darbe, Sadaasa 24 bara 2015 magaalaalee lama ka biroo, Jalduu fi Najjoo keessatti, hiriirri mormii guddaa gaggeeffamee jira.

Hiriira kanaan kan walqabte, Magaala Najjoo irratti manneen namootaa sakatta’amaa jiran. Sababa hiriira kanaatiin barataan okkkos humna federaala Wayyaaneen reebichi hamaan irratti raawwatee haala yaaddeessaa keessa jira.

Magaala Mandii irratti hiriira mormii taasifameen waraanni wayyaanee mormii kana dura dhaabbachuu irrayyuu dhukaasa baneen namootni lamaa olis madoo tahaniiru.

Magaalaa Dambi Doolloottis humni waraana wayyaanee guddaan bobbaafamee jira.

Sadaasa 25 bara 2015 immoo Ambo, Mandii fi Qilxuu-Kaarraa keessatti hiriirri barattootaa kun itti fufeera.

Barattooti Oromiyaa kunneen Kamisa, Sadaasa 26 bara 2015 immoo Oromiyaa Giddu Galaa, Aanaa Xuqur Incinnii keessatti gaggeeffamee jira.

Hiriira kana irratti barattooti hiramatan 20 ol taán humnoota tikaa mootummaan ukkamfamanii jiru.

Hidhaa kana mormuun hiriira godhame keessatti bulchaan bulchiinsa aanaa san  Dalasaa Dhimmaa  akka miidhame hubatameera.

Yeroo ammaas barattooti gara maatii isanaiitti deebiánii jiru; manneen barnootaa aanicha keessa jiranis cufamnaiiru; magaalattin humnoota waraanaa fi dafee dhaqqabaadhaan eegamaa jirti.

Kamisa har’aa ganamas keessa magaalaa Gudar keessattis barattooti hiriira mormii bahanii jiran. Barattoota kanaa fi humna bppolisii gidduuttis walitti bu’iinsi akka ture ijaan argitooti gabaasaa keenyatti himanii jiru.

Gabaasaan aanaalee mara keessaa nu gaha ajiru akka hubachiisetti, Oromiyaa giddu galaa, Shawaa Lixaa keessatti sirni baruu fi barsiisuu dhaabbatee jira.

 

የሸካ ዞን አስተዳዳሪና ሌሎች ሹማምንት ተከሰሱ

የእርስ በርስ ጦርነት በማነሳሳት የተጠረጠሩ የሸካ ዞን ዋና አስተዳዳሪን ጨምሮ 12 ተሿሚዎች ኅዳር 9 ቀን 2008 ክስ ተመሠረተባቸው፡፡

የደቡብ ክልል መንግሥት ፍትሕ ቢሮ ዓቃቤ ሕግ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተዘዋዋሪ አንደኛ ወንጀል ችሎት ያቀረበው ክስ እንደሚያስረዳው፣ የሸኮ ብሔር ተወላጆችና የየኪ ወረዳ ፃኑ ቀበሌ ጉፍታ ንዑስ መንደር ነዋሪዎች ይዞታ ለኢንቨስተር ተሰጥቷል፡፡

ዓቃቤ ሕግ በክሱ  ነዋሪዎቹ ለረዥም ዓመታት ምትክ ቦታና የንብረት ግምት እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል፡፡ ጥያቄያቸውን በመቀበል ምላሽ መስጠት ያልፈለጉት የሸካ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አዝመራ አንደሞና የሥራ ባልደረቦቻቸው፣ ‹‹ለሕግ ተገዢ አይደሉም›› በማለትና በወንጀለኛነትና በሽፍታነት በመወንጀል፣ በዞኑ ፖሊሶች ተይዘው እንዲታሰሩ ማድረጋቸውን ዘርዝሮ አቅርቧል፡፡

ሕጋዊ መብታቸውን በመጠየቃቸው ወንጀለኞች የሚል ስያሜ በመስጠት ነዋሪዎቹን በመተባበር በማሰርና የእርስ በርስ ጦርነት እንዲነሳ ያደረጉት ተጠርጣሪዎች የሸካ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አዝመራ አንደሞ፣ በዞኑ የደኢሕዴን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አልማው ዘውዴ፣ የየኪ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ሻረው፣ የየኪ ወረዳ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አምሳሉ ከሴቶ፣ የቴፒ ከተማ ከንቲባ አቶ ሻሎ አድሎና ሌሎችንም ተጠርጣሪዎች ዓቃቤ ሕግ በክሱ ዘርዝሯል፡፡

ተጠርጣሪዎቹ ከ30 በላይ የፖሊስ አባላትን መሣሪያ በማስታጠቅ፣ ሚያዝያ 20 ቀን 2006 ዓ.ም. ወደ ፃኑ ቀበሌ ጉፍታ ንዑስ መንደር በመሄድ የሸኮ ብሔር ተወላጆችን ከበው መያዛቸውን የሚገልጸው የዓቃቤ ሕግ ክስ፣ ያልተያዙት የአካባቢው ነዋሪዎች በሁኔታው በመደናገጥና በመረበሽ ንብረታቸውንና ቤታቸውን ጥለው አጎራባች ወደሆነው ጋምቤላ ክልል ዶንቻዬ ቀበሌ መሰደዳቸውንም ያስረዳል፡፡

የሸኮ ነዋሪዎች ቀዬአቸውን ትተው ሲሰደዱ ተጠርጣሪዎቹ ‹‹አካባቢውን ተቆጣጥረነዋል›› በማለት አካባቢው ላይ ባንዲራ መትከላቸውንና ተመልሰው ሲመጡ ዕርምጃ ለመውሰድ የሚያስችላቸውን ንዑስ የፖሊስ ጣቢያ መክፈታቸውም ተገልጿል፡፡ በአካባቢው ምሽጎችን ቆፍረው ለውጊያ ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን ዓቃቤ ሕግ በክሱ አካቷል፡፡

ድንገት በተፈጠረባቸው ወረራ ወደ አጎራባች ክልል የተሰደዱት ሸኮዎች ወደ ቀያቸው እንዳይመለሱ ሕገወጥ ድብደባና እስር በተጠርጣሪዎቹ ሲፈጸምባቸው ቆይቶ፣ ድርጊቱ ወደ እርስ በርስ ግጭት ተቀይሮ በሸኮዎችና በሸካ ብሔረሰቦች መካከል ጦርነት እንዲፈጠር ማድረጋቸውንም የዓቃቤ ሕግ ክስ ያስረዳል፡፡

በሸኮዎችና በሸካ ተወላጆች መካከል በተደረገ የእርስ በርስ ጦርነት ስማቸው የታወቁ ስድስት ሰዎች መሞታቸውን ማረጋገጡን ዓቃቤ ሕግ በክሱ ገልጿል፡፡ በተጨማሪም ስማቸውን ማወቅና መለየት ያልተቻለ በርካታ ሰዎች መሞታቸውን ባቀረበው ክስ ላይም ገልጿል፡፡ ከሰባት የሚበልጡ ነዋሪዎችም ከፍተኛ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና የገቡበት እንዳልታወቀም አክሏል፡፡ ጦርነቱ ከእነሱ አልፎ ወደ አጎራባች ቀበሌዎች እንዲስፋፋና በዞኑ የፀጥታ ችግር እንዲሰፍን ምክንያት መሆናቸውንም ዓቃቤ ሕግ በክሱ አስረድቷል፡፡

ተከሳሾቹ ‹‹ወደዳችሁም ጠላችሁም የዞኑና የወረዳው ቁልፍ ያለው በእኛ እጅ ነው›› በማለት በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል የተነሳው ግጭት ወደ ቴፒ ከተማ አስፋፍተዋል፡፡ በግንቦት ወር 2007 ዓ.ም. የቴፒ ከተማ ፖሊስ አባላት የሆኑ አምስት ፖሊሶች ወደ ጫካ ገብተው በነበሩ የሸኮ ተወላጆች እንዲገደሉ ማድረጋቸውንና ግጭቱ እስካሁን እንዲቀጥል ማድረጋቸውን ክሱ ያስረዳል፡፡ ተከሳሾቹ የአካባቢው ነዋሪዎች ከቀዬአቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጋቸውን፣ በሕዝብ ደኅንነትና ኑሮ ላይ ከፍተኛ ቀውስ ማስከተላቸውንና የእርስ በርስ ጦርነት የማነሳሳት ወንጀል መፈጸማቸውን ዓቃቤ ሕግ አብራርቷል፡፡

ተከሳሾቹ በተሰጣቸው ሥልጣንና ኃላፊነት ሕግና ሥርዓትን ተከትለው ኅብረተሰቡን ማገልገል ሲገባቸው፣ ሥልጣናቸውን ተገን በማድረግ ሆን ብለውና አስበው በሕገወጥ ተግባራት በመሰማራት በሕዝብና በመንግሥት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን ዓቃቤ ሕግ በክሱ አብራርቶ ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል፡፡

ፍርድ ቤቱ የተከሳሾቹን ጉዳይ የሚያየው በተዘዋዋሪ ችሎት ቢሆንም፣ የሚቀጥለው ችሎት መቼ እንደሚሰየም አልታወቀም፡፡

ከትግራይ የሚሰደዱ ወጣቶች ቁጥር በአሳሳቢ ደረጃ እየጨመረ ነው

ከትግራይ ክልል የሚሰደዱ ወጣቶች ቁጥር በአሳሳቢ ደረጃ እየጨመረ ነው ፤ በአንድ ፍተሻ ጣቢያ ብቻ በቀን ከ100 በላይ ስደተኞች ይያዛሉ፡፡

የአዲስ አድማስ ሪፖርተር ሰሞኑን በሀረር ክልል ሃማሬሳ አካባቢ ተገኝታ እንደታዘበችው፤ በተሽከርካሪና በእግር የሀገሪቱን ድንበር አቋርጠው የሚሰደዱ ወጣቶች ቁጥር በአሳሳቢ ደረጃ እየጨመረ ነው፡፡

በተለይ ከትግራይ ክልል በርካታ ወጣቶች በጅጅጋ አድርገው፣ የኢትዮጵያን ድንበር በማቋረጥ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመግባት በሚያደርጉት ጥረት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው፡፡

አብዛኞቹ ስደተኞችም በታዳጊነትና በአፍላ የወጣትነት እድሜ ላይ እንደሚገኙ ከአካባቢው ፖሊስ የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡

በሐማሬሳ የፍተሻ ጣቢያ ብቻ በየቀኑ ከ100 የማያንሱ ወጣቶች በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደሚውሉ የገለፀው ፖሊስ፤ ስደተኞቹ የሚለዩት በአዳዲስ ፎርጅድ መታወቂያቸው ነው ብሏል፡፡

የፍተሻ ጣቢያው ፖሊሶች እንደሚሉት፤ ስደተኞቹ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ወደ መጡበት እንዲመለሱ በመኪና ከተሳፈሩ በኋላ፣ ከመኪና ሹፌሮች ጋር በመመሳጠር በድጋሚ ወርደው በእግር ለማለፍ የሞት ሽረት ትግል ያደርጋሉ፡፡

የሃረሪ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ጣሰው ሻረው በበኩላቸው፤ የስደቱ መባባስ ፖሊስ መደበኛ ስራውን ትቶ ስደተኞቹን በመያዝ ላይ ብቻ እንዲያተኩር አድርጎታል ብለዋል፡፡ ከትግራይ ክልል የሚመጡ ወጣቶች ቁጥር ላቅ ያለ እንደሆነ ኮማንደሩ ጠቁመው፤ በአንፃሩ ከደቡብ ክልል የሚመጡ ወጣቶች በእጅጉ መቀነሳቸውን ተናግረዋል፡፡ ከአማራ ክልል የሚመጡ ስደተኞች በአሁኑ ወቅት ቀላል የማይባል እንደሆነ ኮማንደሩ ገልፀዋል፡፡ባለፈው ዓመት ብቻ በዚህ መስመር ድንበር ለማቋረጥ ሲሞክሩ ከ8ሺህ በላይ የሚሆኑ ስደተኞች የተያዙ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ አንድ ሺህ ያህሉ ሴቶች እንደነበሩ የፖሊስ መረጃ ይጠቁማል፡፡

መንግሥት ከየመንና ከሳውዲ አረቢያ ተመላሾችን ለማቋቋም በማሰብ ስራ እንዲፈጥሩ የሰጣቸውን የገንዘብ ብድር በመያዝ ዳግም ሊሰደዱ ሲሉ የተያዙ በርካታ ወጣቶች እንዳሉም ታውቋል፡፡ በየኬላው የተያዙትን ስደተኞች ወደ ቀዬአቸው ለመመለስ ሲሞከር፣ ከተሳፈሩበት መኪና ወርደው በማምለጥ ለመሰደድ እንደሚሞክር ኮማንደር ጣሰው ገልፀዋል፡፡ ስደተኞቹ ለገንዘብ ዘረፋ፣ ለአስገድዶ መድፈርና ለተለያዩ ጥቃቶች በስፋት ተጋላጭ እንደሆኑ የጠቆሙት ኮማንደሩ፤ ሁኔታው እጅግ አሳሳቢና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ብለዋል፡፡ አብዛኞቹ ስደተኞች የተለያዩ ፎርጅድ መታወቂያዎች የያዙ ሲሆን መታወቂያዎቹ በደላሎች የሚዘጋጁ መሆኑንና ስደተኞቹ የደላሎቹን ማንነት ላለመግለፅ ቃል ስለሚገቡ እንደማይናገሩም ለማወቅ ተችሏል፡፡

በቴፒ ከተማ ላይ ውጥረት ነግሷል

ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቴፒ ከተማ ውስጥ ውጥረት ነግሷል፣ የፌዴራል ፀጥታ ኃይሎች አካባቢውን በመቆጣጠር ላይ ይገኛሉ፡፡
የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት የፀጥታ ችግር ዋነኛ መንስዔ ቴፒ ከተማ የምትገኝበት የኪ ወረዳ የእኛ ነው የሚል አቋም በያዙ የሸኮ ብሔረሰብ ተወላጆችና በሸካ ብሔረሰብ ተወላጅ አመራሮች መካከል አለመግባባት በመኖሩ ነው፡፡

አለመግባባቱን በውይይት ከመፍታት ይልቅ ኃይል የመረጡ የአካባቢው ተወላጆች በመሸፈታቸውና ጊዜ እየጠበቁ ጥቃት በመፈጸማቸው ከፍተኛ ውጥረት መንገሡን መታዘብ ተችሏል፡፡

በአሁኑ ወቅት ከሚዛን ተፈሪ ወደ ቴፒ፣ ከሽሽንዳ ከተማ ወደ ቴፒ፣ ከማሻ ከተማ ወደ ቴፒ የሚወስዱ መንገዶች በሙሉ በደቡብ ክልል ልዩ ኃይል፣ በፌደራል ፖሊስና በመከላከያ ሠራዊት ቁጥጥር እየተደረገባቸው ይገኛሉ፡፡

ቁጥጥሩ ማንኛውም መንገደኛ ላይ ጥብቅ ፍተሻን የሚያካትት ሲሆን፣ የፀጥታ ኃይሎች አካባቢውን በመቆጣጠር ላይ ናቸው፡፡

በአሁኑ ወቅት ሁሉም ነዋሪዎች ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በከተማ ውስጥ እንዲዘዋወሩ አይፈቀድም፡፡ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ግድያ ባይፈጸምም ከዚያ በፊት በነበሩት ጊዜያት በየምሽቱ የሰው ሕይወት መጥፋቱ የተለመደ እንደነበር ነዋሪዎቹ ይናገራሉ፡፡

ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የከተማው ነዋሪ እንደገለጹት በየምሽቱ የሰው ሕይወት መጥፋቱ የተለመደ ነው፡፡

“የፀጥታ ችግሩን ለመቅረፍ በተጠሩ መድረኮች አስተያየት የሰጡ ሰዎች ላይ ዕርምጃ የተወሰደ በመሆኑ፣ በአደባባይ ሐሳብን መግለጽ በራስ ላይ እንደመፍረድ ይቆጠራል፤” በማለትም የችግሩን ጥልቀት አስረድተዋል፡፡

የሸኮ ተዋላጆች የሚያነሱት ጥያቄ መሠረቱ በቤንች ማጂ ዞን የሚገኘው ሸኮ ወረዳ፣ በሸካ ዞን የሚገኘው የኪ ወረዳና በጋምቤላ ክልል ማጃንግ ዞን የሚገኘው ሜጢ ወረዳ፣ አንድ ላይ ተዋህዶ ዞን እንዲሆንና ዞኑንም የማስተዳደር ሥልጣንም እንዲሰጣቸው ነው፡፡

የማጃንግ ብሔርን ማጠቃለል የፈለጉበትን ምክንያት ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የሸካ ዞን ተወላጅ እንደገለጹት፣ የማጃንግና የሸኮ ብሔረሰብ አባላት ለዘመናት አብረው የኖሩና ባህላቸውም ተመሳሳይ በመሆኑ ነው፡፡

በቴፒ ከተማ የሚኖረው ሕዝብ ቁጥር ብዛት ከ35 ሺሕ በላይ ነው፡፡

አሁንም እስረኞች ነን

ከዞን9 ጦማርያን እና ጋዜጠኞች የተሰጠ መግለጫ
ከሚያዝያ 17 2006 ጀምሮ በፓሊስ ቁጥጥር ስርውለን የነበርነው 3 ጋዜጠኞችና እና 6 የዞን9 ጦማርያን ከአንድአመት ከሁለት ወር እና ከአንድ አመት ከ5 ወር የእስር ቆይታ በኋላ ሁላችንም ከእስር አንደተፈታን ይታወሳል፡፡ በሃምሌ ወር መጀመሪያሶስት ጋዜጠኞች እና ሁለት ጦማርያን አቃቤ ህግ ክስ አቋርጦ፣ በማስከተል አራት ጦማርያን ደግሞ ነጻ ተብለው ከእስር መለቀቃችንየሚታወስ ሲሆን ጦማሪ በፍቃዱ ሃይሉ በዋስትና ላይ ሆኖ የቀረበበትን “አመጽ የማነሳሳት ክስ” እንዲከላከል መባሉም ይታወቃል፡፡

ይሁን አንጂ የዞን9 ጦማርያን እና ጋዜጠኞች ከተፈታን ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ነጻ አለመውጣታችንን የሚያሳዩ ተደጋጋሚ ተግዳሮቶች በመኖራቸውእና ሊቀየሩም ባለመቻላቸው ይህንን መግለጫ ለማውጣት ተገደናል፡፡

1.     የኢፌዲሪ ህገ መንግስት አንቀጽ32 በሚደነግገው መሰረት “ ማንኛውም ኢትዮጲያዊ … በፈለገው ጊዜ ከአገር መውጣት ነጻነትን” በሚጻረር መልኩ “የመንቀሳቀስ መብታችን”አሁንም ተገድቧል፡፡ ለምሳሌ ጦማሪ ዘላለም ክብረት ህዳር 7/2008 በፈረንሳይ አገር በሪፓርተርስ ሳንስ ፍሮንቲየርስ (ድንበርየለሽ ጋዜጠኞች ድርጅት) ለዞን 9 ጦማር የተበረከተውን 2015 የሲቲዝንጆርናሊዝም ሽልማት የዞን9 ጦማርን ወክሎ ለመገኘት ህዳር 6/2008 ቦሌ አየር ማረፊያ ቢገኝም ባልታወቀ ምክንያት ከአገር መውጣት ተከልክሎ ፓስፓርቱንምተቀምቷል፡፡ በዚህም የተነሳ የሚቀጥለው ሳምንት በሚከናወነው በአለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተከላካይ የሆነ የሲፒጄ የፕሬስ ነጻነት ሽልማት ላይ መገኘቱን እድልም በጣም አጥብቦታል ፡፡

2.    ጦማሪ አቤል ዋበላ (የኢትዮጵያአየር መንገድ ኢንጂነር) ፣ ጦማሪ ዘላለም ክብረት (የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር) ጦማሪት ማህሌት ፋንታሁን( የጤና ጥበቃሚኒስትር የዳታ ኦፌሰር) እና ጋዜጠኛ ኤዶም ካሳዬ (በፕላን ኢንተርናሽናል የኮምኒኬሽን እና ኖውሌጅ ማኔጅመንት ሰራተኛ) ወደስራገበታችን መመለስ አልቻልንም ፡፡ ከእኛ ቁጥጥር ውጪ በሆነው መንገድ ተገደን ከአንድ አመት በላይ እስር ቤት መቆየታችን የእኛ ጥፋትአንደሆነ ተቆጥሮ ከስራ ተባረናል ፡፡ሌሎቻችንም በግል እንሰራቸው የነበሩ ስራዎችንም መቀጠል አልቻልንም ፡፡

3.    ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከክሳችሁሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጥታችኋል ብሎ የበየነልን ሶስት ጦማርያን ስንያዝ “ማአከላዊ” ምርመራ የተወሰደብን ፓስፓርታችን እና ሌሎች እቃዎቻችንእንዲመለሱልን ብንጠይቅም “ አቃቤ ህግ ይግባኝ ጠይቆባችኋል” በሚል ሰበብ እስካሁን አልተመለሱልንም፡፡

4.    ቢቢሲ አንደዘገበው የኢፌዴሪጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ አሁንም “ ታስረው የነበሩት ጋዜጠኞች እና ጦማርያን የእውነት ጋዜጠኞች አይደሉም ከሽብርጋር ግንኙነት አላቸው” በማለታቸው እንዲሁም የተለያዬ የመንግስት ባለስልጣናት የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ፍርድቤቱ ያወጀልንን ነጻነታችንን ኢ- ህገመንግስታዊ በሆነ መንገድ እየናደው ነው ፡፡

በእነዚህእና በሌሎች ጫናዎች ምክንያት ራሳችንን ሳንሱር አንድናደርግ እና ሁሉም ጉዳያችን በእንጥልጥል ላይ ያለ የቁም እስረኞች የሆንንእንዲመስለን እየተደረገ ነው ፡፡ ስለሆነም

–      ህግ መንግስታዊ መብታችን የሆነውእና ምንም ህጋዊ ገደብ ያልተቀመጠበት በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት መብታችን እንዲመለስልን

–      በኢግዚቢት ስም በማእከላዊምርምራ የሚገኙት እና ካለምንም ህጋዊ ምክንያት የተያዙት ፓስፓርት እና ሌሎች የግል እቃዎቻችን እንዲመለሱልን

–      መንግሰት የራሱን ፍርድ ቤትውሳኔ አክብሮ አሁንም ወንጀለኛ ስያሜ የሚሰጠንን ስም ማጥፋት እና የእጅ አዙር ጫና አንዲያቆምልን

–      የፓለቲካ ታማኝነትን ለማሳየትያለህግ አግባብ ወደስራ ገበታችን አንዳንመለስ ያደረጉን አካላት ውሳኔያቸውን መለስ ብለው እንዲያዩልን እንጠይቃለን፡፡

ሕገ መንግስቱ ይከበር
ዞን9 ጦማርያን እና ጋዜጠኞች

Akaadamiin Daa’imman Oromoo Afaanii fi Aadaa Oromoo Barsiisu Hundeeffame

(Oromedia, 18 Sadaasa 2015) Akaadamiin  Barnootaa fi Aadaa Oromiyaa Daa’imman Oromo Afaan, aadaafi seenaa Oromoo barsiisu Australia, Victoria keessatti Sadaas 21 bara 2015  hojii eegala.

OLCA1Akaadamichi bara 2014 keessa hundeeffamee hayyama  seeraa biyya Australia, kutaa Victoria irraa akka argate beekameera.

Yeroo san irraa eegalee, kaayyoo akaadamichaa dhugoomsuuf hojii hojjatamaa tureen yeroo ammaa kana daa’imman Oromoo Afaan, Aadaa fi Seenaa Oromoo akka barataniif haalli mijjaa’eera.

Akaadamiin kun kaayyoon isaa daa’imman Oromoo biyya alaatti dhalatanii fi biyya alaa jiraatan akka Afaan Oromoo baratan gargaaruu fi achumaanis aadaa fi seenaa Oromoo akka beekan gochuu dha.

Akkaadamichi akka ibsetti, daa’imman Oromoo aadaafi seenaa akkasumas hambaawwan Oromiyaa  akka beekaniif hojiin yayyabaa itti fufiinsaan hojjatamaa jira.

Akaadaamichi yeroo ammaa kanatti barnoota afaanii fi aadaa kennuuf torbaanitti guyyaa sambataa saatii 10:00 haga 12: 00  qophii isaa xumuratee akka jiru beekameera.

Akka kanaanis sagantaa barnootaa kan marsaa duraa tobanitti guyyaa sambataa ganama saatii 10:00 haga saatii 12:00tti torban afuriif barumsi Afaan Oromoo, fi Aadaa Oromoo mana barumsaa Dandenong West Primary School keessatti  ni kennama.

Akaadamichi yeroo ammaa kana daa’imman Afaan Oromoo fi Addaa Oromoo barachuuf fedhii qaban galmeessaa jira.

Namooti ijoollee isaanii galmeessissuu barbaadanis, kallattiin gaafa 21 Sadaasa 2015, Sambata ganama, mana barumsichaa teessoon isaa armaan gadiitti akka ijoollee isanaii waliin argaman dhaamamee jira.

Bakka : Dandenong West Primary School

Teessoo: 32 Birdwood Ave, Dandenong VIC 3175

Yeroo: 10:00AM-12:00PM

Hojiilee Akaadamiin Afaanii fi Aadaa Oromiyaa hojjachaa jiru  marsariitii akaadamichaa irraa odeefafchuun ni danda’ama.

Oromia Language and Cultural Academy

P O Box 150,

Noble Park, Vic 3174

Email: info@oromiaacademy.org

Website: http://oromiaacademy.org/

Blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

%d bloggers like this: