Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame namoota dhibbaatamaan lakkaawwaman ajjeesise

Daarkiteerri dhaabbata mirga namaa hordofu, Hiyumaan Raayit Wochii kan taate Lesilee Lafkaw akka dubbattetti “humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa, lubbuu namaaf tufii guddaa argisiisun, baratoota, qonnaan bultoota fi mormitoota nagayaa irratti dhukaasun ajjeesanii jiru.Mootummaan hatattamaan namoota badii tokko malee hidhaman gadi yaa dhiisu, miidha gahe ilaalchisee qorannoo bilisaafi amanamaa ta’e yaa dhiheesu, humnoota nageenyaa tarkaanfii kana fudhatan seeratti yaa dhiheesu. Source: Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame … Continue reading Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame namoota dhibbaatamaan lakkaawwaman ajjeesise

Miseensota OPDO Lama Hidhaman

(Oromedia, Finfinnee, 10 Wxabajjii 2016) Miseensoti OPDO lama sababa malaanmaltummaatiin hidhaman; hidhamuun OPDO lamaanii kun garuu siyaasatti hidhata akka qabu himamaa jira. Gabaasaan Oromedia Finfinnee irraa akka gabaasetti hidhattooti Tigiraay Waxabajjii 9 bara 2016 sadarkaa itti aanaa pireezdaantiin itti gaafatamaa Biiroo Qonna Oromiyaa ta’uun tajaajilaa kan ture obbo Zalaalam Jamaanaa qabata malaammaltummaan to’annoo jala oolcheera. Haga guyyaa hidhameettis to’annaa fi hordoffii humnoota tikaa jala akka … Continue reading Miseensota OPDO Lama Hidhaman

Qorumsi Seensa Barnoota Olaanoo Haqame

(Oromedia, Finfinnee, Caamsaa 30, 2016) Qorumsi Barnoota Olaanoo ittiin seenan haqamuu isaa Ministeerri Barnootaa ibse. Har’aa jalqabee hanga Kamisaatti kennamuuf kan ture qorumsi kutaa 12ffaa kun kan haqame qorumsi Afaan Ingiliffaa Koodii 12 ba’uusaan waan mirkanaa’eef akka ta’e miniteerichi beeksiseera. Ministeerri Barnootaa ragaa kana akkuma nama isa kaanii intarneetii irraa argachuusaa kan ibse Ministirri barnootaa Obbo Shifarraaw Shigguxee, qormaatichi ba’uunsaa sirrii ta’uu mirkaneessuuf haga har’a ganama … Continue reading Qorumsi Seensa Barnoota Olaanoo Haqame

የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና መቋረጡን የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።

(ኦሮሚድያ፣ ግንቦት 30 ፣ 2016) ከዛሬ ጀምሮ እስከ ሃሙስ ሊሰጥ የነበረው የ12ኛ ክፍል ፈተና እስካሁን ኮድ 12 የእንግሊዝኛ ፈተና መውጣቱ በመረጋገጡ ነው እንዲቋረጥ የተደረገው ብሏል። ትምህርት ሚኒስቴር መረጃውን እንደማንኛውም ሰው ከኢንተርኔት ላይ ማግኘቱን የገለፁት የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ፥ የወጣውን ፈተና ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ዛሬ ማለዳ ላይ ፈተናው እስከሚከፈት እና ከብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ካለው ፈተና ጋር አመሳክሮ ማረጋገጥ በማስፈለጉ ነው ብለዋል። ሌሎች ፈተናዎች ላለመውጣታቸው ምንም ዓይነት … Continue reading የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና መቋረጡን የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።

Aayyoo FOOLII GORBAA (1915-2016) Waggaa 101tti boqotan.

#Oromedia-(24.05.2016, #Finfinnee, Oromia) Aayyoo FOOLII GORBAA (1915-2016) waggaa 101tti, Caamsaa 23 bara 2016 boqotan. Harmeen goota Oromoo Kolonel Hayluu Raggaasaa, Aayyoo Fooliin, nama bara jireenya isaanii keessatti sababa Oromoo ta’aniif miidhaan irra gahaa turee dha. Kanaan dura  gaaffii fi deebii isaaniif godhame irratti akka ibsanitti qabsoo ilmi isaanii Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin ta’anii godhaa turan kanneen gufachiisan Oromoo garaaf bitaman ta’uu ragaa bahanii jiru. Kanuma waliin akkaataa … Continue reading Aayyoo FOOLII GORBAA (1915-2016) Waggaa 101tti boqotan.

Qondaalli Tikaa Wayyaanee Adabbii Hidhaa fi Maallaqaan Adabame.

(Oromedia, Finfinnee, 18 Caamsaa 2016) Qondaala tika biyya keessaa mootummaa Wayyaanee Ob Waldasillaasee Walda Amaanu’eel hidhaa waggaa kudhanii fi adabbii maallaqaa kuma shantamaan adabame. Manni Murtii Federaalaa Wayyaanee dhaddachi 15ffaa adabbii kana kan murteesse yakka malaanmaltummaa qondaaltichi ittiin himatame ragaan erga irratti mirkaneessee ta’uun beekameera. Qondaalli kun aangoo isaatti fayyadamuun  qabeenya ummataa bilisoonaan tilmaamamu akka fudhatetti himamaa ture. Manni murtii qondaala tikaa kana hidhaa waggaa … Continue reading Qondaalli Tikaa Wayyaanee Adabbii Hidhaa fi Maallaqaan Adabame.

Siidaan Yaadannoo Artisti Admaasuu Biraanuu Eebbifame.

(Oromedia, Finfinnee, 16 Caamsaa 2016) Siidaan yaadannoo artisti Admaasuu Biraanuu magaalaa Finfinneem Bataskaana Sillaaseetti  ijaarame Caamsaa 15 eebbifame. Siidaa Artiisti Admaasuu Biraanuu/Abbaa Lataa kun yeroo kaleessa Finfinnee Bataskaana Sillaaseetti eebbifame,  jallatatootni fI artiistootni Oromoo hedduun argamanii gumee ilillii siidicha jala kaayaniiru. Kana malees, Giddu Gala Aadaa Oromootti sagantaan yaadannoo hiriyootaa fI maatii isaaniin taasifamuun beekameera. Siidaa kana kan ijaarsise Ob Dinquu Dayyaas akka ta’e odeessi nu gahe … Continue reading Siidaan Yaadannoo Artisti Admaasuu Biraanuu Eebbifame.

Manni Murtii Wayyaanee Pireezdaantii naannoo Gaambeellaa Hidhaan adabe.

(Oromedia, Finfinnee, 28 Ebla 2016) Manni Murtii Federaala Wayyaanee Pirezdaantii naannoo Gaambeellaa duraanii Okeelloo Ookwaay dabalatee namoota 7 hidhaa cimaa waaggaa 9n adabe. Himaticha ilaalee murtii kana kan dabarse Manni Murtii Olaanaa Feederaalaa Dhaddachi yakkaa 19ffaa ti. Himatamtoonni galmee kana jalatti himataman Aakeelloo Ookaay, Deeviid Ujuluu, Uuchaan Oppeeyin, Uumaan Nyikiyaw, Ujuluu Chaam, Ataakaa Uwaar fi Ubaang Umadi dha. Himatamaa 1ffaan bara isaan pireezdaantii naannichaa ta’anii tajaajilaa … Continue reading Manni Murtii Wayyaanee Pireezdaantii naannoo Gaambeellaa Hidhaan adabe.

Korri Tokkummaa Caffee Gadaa Oromoo murtiilee dabarsuun xumurame

(Oromedia, Finfinnee, 25 Ebla 2016) Korri Tokkummaa Caffee Gadaa Oromoo kan marsaa 3ffaa, ji’a 6ffaa guyyoota 3f(Jimaata, Sanbataa fi Dilbata) Jiddu Gala Aada Oromoo magaalaa Finfinneetti gaggeffamaa ture xumurame. Korichi raawwiiwwan hojii baatiiwwan jahaan darbanii qoratee, dhimmoota akka hanqinaatti turanis fooyyessuuf furmaata akeekeera. Dura bu’aan Caffee Gadaa Oromoo; Abbaa Gadaa Tuulamaa Bayyana Sanbatoo, aadaa Oromoo dagaagsuu keessatti abbootiin Gadaa gahee olaanaa akka qaban ibsanii, caalattis seenaa dhalootaaf … Continue reading Korri Tokkummaa Caffee Gadaa Oromoo murtiilee dabarsuun xumurame

Angry protesters stoned Gambella President car

(Oromedia, 23 April 2016) Gambella city residents staged a spontaneous demonstration after a refugee mob maimed and killed several Ethiopians. A mob of South Sudanese refugees, mostly from Nuer tribe, attacked Ethiopian laborers on Thursday. The refugee’s mob was triggered by a car accident that killed two girls near Jewi refugees camp. The vehicle belonged to ACF (Action contre la faim), yet the driver was … Continue reading Angry protesters stoned Gambella President car